Duetårn

Fuglehjelpen

Fuglebeskyttelsen

Duetårnene i Norge

Duetårnene i Norge innføres og drives av Fuglehjelpen. Et duetårn er en enkel, frittstående, arkitektonisk innretning, gjerne 8 -kantet i formen og med plass for inntil 30-40 redeplasser. Søylen som innretningen står på beskytter mot angrep og forstyrrelser nedenfra. Hensikten er ikke bare i gi duene ly og tilholdsted, men like fullt å gi mennesker mulighet for humant bestandsregulerende inngrep. Dette gjøres med utskifting av et antall befruktede egg med uutrugelige porselensegg. Bortimot 400 egg vil kunne fjernes pr.år fra ett enkelt duetårn.

For å sikre at tårnet blir tatt i besittelse, kombineres det med en fast fôringsplass. Særlig i innarbeidelsesfasen er det viktig med daglig og riktig mating, på bakken eller i egne fôringsinnretninger. Dette sikrer en frisk og vakker duebestand som små og store trygt vil ha glede av og kunne omgås. Folks holdning til duer blir generelt mer positiv, og skjermer duene for uhensiktsmessig plageri.

Redeplassene er greie å komme til for jevnlig rengjøring og ettersyn av Fuglehjelpen. Syke og skadede duer vil være lette å finne og ta hånd om med duetårn som sentral samlingsplass.

Duetårn har i en årrekke vært benyttet i Frankrike (Cannes), Tyskland (Belin, Hamburg og Karlsrue), Italia (Lugano), Sveits (Bern og Basel), Østerike (Wien), Nederland (Amsterdam) og Danmark (København) med gode erfaringer og positive resultater. Fuglehjelpen lanserte ideen i Norge i 1996 med det første tårnet ved Akerselven på Grønland i Oslo med støtte fra Dyrebeskyttelsen Norge samt privat næring med interesse for duebestand og duevelferd. I den første tiårsperioden (1996 til 2006) ble duebestanden i Oslo redusert fra 20.00 til 7.000 duer. Tårnene drives fortsatt av Fuglehjelpen og har vært opprettet i Oslo, Asker, Drammen, Halden, Gardermoen, Sarpsborg og Bergen. En by på størrelse med Oslo og tilhørende fuglebestand trenger minst 10 tårn.

I tillegg til sin miljø- og dyrevernsmessige verdi gir duetårnet også en estetisk verdi. En god plassering kan gjøre hvert byggverk til et individuelt, vakkert og karakteristisk "varemerke" for sin bydel; et samlende og livfullt monument i park, på torv eller kirkebakke. Selv i sin aller enkleste grunnform er denne konstruksjonen, takket være duenes medvirken, bokstavelig talt et levende kunstverk.


Praktisk drift

Duetårnene skjøttes jevnlig. Mat fylles i beholderne, og duene får ettersyn. Eventuelt syke eller skadde duer tas med til veterinær. Fôringen holder duene friske og sterke igjennom årets sesonger. Tårnene rengjøres i sommerhalvåret, og befruktede egg byttes ut med porselensegg iht ønsket duebestand. I tillegg til sine dyrevernsmessige fordeler, reduserer også duetårnene uønsket rededannelse i bygninger og tak. Dette er den mest humane og virkningsfulle måten å regulere duebestanden på. Vi ber om at publikum melder ifra til Fuglehjelpen hvis de observerer hærverk eller skader på tårnene.

Duetårn i drift

Aktive

Duetårnene i Asker

Duetårnet ved Akerselven

Duetårnete i Vaterlandsparken


Inaktive/utført sin tjeneste
Duetårnet i Drammen
Duetårnet i Halden

Duetårnet ved Oslo S (Plata)
Duetårnet ved Norsk Hydro

Duetårnet på Majorstua

Duetårnet ved Østensjøvannet

Duetårnet i Sarpsborg

Duetårnet i Bergen

Duetårnet på Gardermoen

Duetårnet på Grønland


Nye tårn 2015

Gardermoen (2 tårn)

Bergen (1 tårn)


Hjelp med duer?

Har bedriften din utfordringer med duer, og ønsker å få satt opp et duetårn?

Ta kontakt med Fuglehjelpen

Postadresse: Postboks 68, 1501 Moss.          Org. nr: 983 235 735           Telefon: 91 16 57 89         Kontonummer: 1503 07 26852


                                                                                                           Copyright Fuglehjelpen 2014