Duetårn

Fuglehjelpen

Fuglebeskyttelsen

Duetårnene i Norge

Duetårnene i Norge innføres og drives av Fuglehjelpen. Et duetårn er en enkel, frittstående, arkitektonisk innretning, gjerne 8 -kantet i formen og med plass for inntil 30-40 redeplasser. Søylen som innretningen står på beskytter mot angrep og forstyrrelser nedenfra. Hensikten er ikke bare i gi duene ly, mat og tilholdsted, men også å kunne tildele gode samlingssteder for duerflokker der det er reduserte tilholdssteder eller ønskelig å flytte på en flokk. Ved dispensasjon vil man også kunne ha mulighet for humant bestandsregulerende tiltak, der dette er ønskelig fra kommunene. Dette gjøres med utskifting av noen av eggene med uutrugelige porselensegg. 

Redeplassene er greie å komme til for jevnlig rengjøring og ettersyn. Syke og skadde duer vil være lette å finne og ta hånd om med duetårn som sentral samlingsplass.

Duetårn har i en årrekke vært benyttet i Frankrike (Cannes), Tyskland (Belin, Hamburg og Karlsrue), Italia (Lugano), Sveits (Bern og Basel), Østerike (Wien), Nederland (Amsterdam) og Danmark (København) med gode erfaringer og positive resultater. Fuglehjelpen lanserte ideen i Norge i 1996 med det første tårnet ved Akerselven i Oslo med støtte fra Dyrebeskyttelsen Norge. Tårnene drives fortsatt av Fuglehjelpen og har vært opprettet i Oslo, Asker, Drammen, Halden, Gardermoen, Sarpsborg og Bergen. 

I tillegg til sin miljø- og dyrevernsmessige verdi er duetårnet også et estetisk tilskudd til park, torg eller annet grøntareale; et levende kunstverk som symboliserer en kommune som tar vare på duene sine.


Praktisk drift

Duetårnene skjøttes jevnlig. Mat fylles i beholderne, og duene får ettersyn. Eventuelt syke eller skadde duer tas med til veterinær. Fôringen holder duene friske og sterke igjennom årets sesonger. Tårnene rengjøres i sommerhalvåret, og egg byttes ut med porselensegg iht ønsket duebestand. I tillegg til sine dyrevernsmessige fordeler, reduserer også duetårnene uønsket rededannelse i bygninger og tak. Dette er den mest humane og virkningsfulle måten å regulere duebestanden på. Vi ber om at publikum melder ifra til Fuglehjelpen hvis de observerer hærverk eller skader på tårnene.

Duetårn i drift

Aktive

Duetårnene i Asker

Duetårnet ved Akerselven

Duetårnete i Vaterlandsparken


Inaktive
Duetårnet i Drammen
Duetårnet i Halden

Duetårnet ved Oslo S (Plata)
Duetårnet ved Norsk Hydro

Duetårnet på Majorstua

Duetårnet ved Østensjøvannet

Duetårnet i Sarpsborg

Duetårnet i Bergen

Duetårnet på Gardermoen

Duetårnet på Grønland


Nye tårn 2015

Gardermoen (2 tårn)

Bergen (1 tårn)


Hjelp med duer?

Postadresse: Postboks 68, 1501 Moss.          Org. nr: 983 235 735           Telefon: 91 16 57 89         Kontonummer: 1503 07 26852


                                                                                                           Copyright Fuglehjelpen 2014